Find dit nærmeste værksted

Synsregler

I 2018 trådte nye synsregler i kraft. På mange punkter er reglerne blevet strammet og det gælder bl.a. også for skader på forruden.

Som udgangspunkt inddeles forruden i to felter – indenfor og udenfor viskerfeltet.
Stenslag, revner og misfarvninger, indenfor viskerfeltet, kræver udbedring/udskiftning samt omsyn hvis det af den enkelte synsmand, vurderes om skaden hæmmer udsynet.

Er skaden placeret uden for viskerfeltet kræves fortsat udbedring og det vil typisk udløse en betinget godkendelse. Det kræver ikke et omsyn, men betyder, at bilen ikke er lovlig før skaden er udbedret.

Har du fået et stenslag, revne eller misfarvning i din forrude, anbefaler vi, at du tager kontakt til et værksted tilknyttet RUDEREP.DK og får udbedret skaden før det evt. kræver en komplet udskiftning af ruden.

Find dit nærmeste værksted via søgefeltet foroven.

Udviklet af seek4cars.net