Nye synsregler

Nye synsregler

Pr. 1. juli 2012 indførte Trafikstyrelsen nye regler for vurdering af fejl på forruder ved syn. Forruden deles op i tre zoner, hvor der nu angives em maksimal størrelse for stenslag og revner.

Reglerne skal sikre ensartethed i bedømmelsen af forruder ved syn. Desuden bliver det lettere for ejeren/brugeren af køretøjet inden syn at vurdere,ruder3.png om køretøjets forrude opfylder kravene ved syn.

Forruden i et motordrevet køretøj skal være sådan at genstande, der ses gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.

Inddeling af forruden:

Det omfattede område i forruden er inddelt i tre områder (A, B og C) og er begrænset til kun at omfatte arealer indenfor det originale viskerfelt:

  • Område A (fjernsigtsfeltet), defineret som et 300 x 300 mm felt på forruden, symmetrisk omkring ratnavet med centrum placeret i A-punktet (se definition under vejledningens punkt 10.03.003 (3)).
  • Område B, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og på begge sider af område A, dog afgrænset af bilens lodrette midterplan.
  • Område C, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og i fort-sættelse af det B område, som bilens lodrette midterplan afgrænser

Årsager til, at forrude ikke kan godkendes ved syn:

Hvis skader på forruden er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes:

  • Område A: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på 3 mm. Flere mindre skader, ridser eller mattering (ved "sandblæsning"), der bevirker, at genstan-de, der ses gennem ruden, fremtræder forvrængede eller utydelige.
  • Område B: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm og 50 mm.
  • Område C: Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 30 mm og 150 mm.
Find nærmeste værksted:

I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net